ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์ข่าว รับสมัครบุคคลที่ต้องการไปฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น

 ประชาสัมพันธ์ข่าว รับสมัครบุคคลที่ต้องการไปฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น

 

ภาพข่าว: 

ประชุมพิจารณาปรับรายละเอียดโครงการที่เสนอของบพัฒนาจังหวัดสกลนคร ปี 2564

 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร 

 

ภาพข่าว: 

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

 

 ผวจ.สน. (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ภาพข่าว: 

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.) ครั้งที่ 427/2560-2562 ผ่านระบบ VDO.Conference โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล) เป็นประธาน

 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

 

ภาพข่าว: 

รู้หรือไม่ ? หลังอาเซียนซัมมิท ประเทศไทยได้อะไรบ้าง?

 

ภาพข่าว: 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร

Syndicate content