สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ประชาสัมพันธ์ข่าว


           ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://moi.thaijobjob.com หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.personnel.moi.go.th จึงเรียนมาเพื่อขอประชาสัมพันธ์ 

 


 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร