ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสกลนคร

 

 

 

 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสกลนคร โดยบูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ และโครงการ 3 ม (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ผู้เข้าร่วมอบรมฯ กว่า 250 คน จัดหางานจังหวัดสกลนคร (นายวิสูตร จ้อนเมือง) กล่าวรายงาน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ดังกล่าว

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร