รู้หรือไม่ ? หลังอาเซียนซัมมิท ประเทศไทยได้อะไรบ้าง?

 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร