"ลดพุง ลดโรค" ง่ายๆ แค่วัดเส้นรอบพุง (ผ่านสะดือ) ถ้าเกินส่วนสูงหารสองแสดงว่าอยู่ในภาวะ อ้วนลงพุง!!! หากมีความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง ยิ่งเสี่ยงเป็น "โรคอ้วนลงพุ่ง"

 

 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร