กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว

     วันศุกร์ที่ 18 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. ณ วัดสะพานศรี บ้านพาน ม.10 ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร ผวจ.สน. (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ แรงงานจังหวัดฯ (นส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ (นส.สุกัลยา แก้วสม) รก.ประกันสังคมจังหวัดฯ (นางเฉลิมพรรณ บุนนาคสีชัย) และบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร