ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมตามโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติฯ

     วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. แรงงานจังหวัดสกลนคร (น.ส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจัหวัดสกลนคร (นายนพดล ไพฑูรย์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนนาคำวิทยาคาร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร