มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

     วันจันทร์ที่ 15 ก.ค.62  เวลา 18.30 น. ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำทีมผู้บริหารส่วนราชการระดับจังหวัด/ชมรม และเยาวชน เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 และประกาศผลรางวัลการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ  ร่วมด้วยนายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดสกลนคร ผลการประกวดปรากฎว่าชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่สามเพชร ปีที่ 3 (เลื่อนระดับ)

.

 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร