กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค.62

      วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.2562 หน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (มหาชน) สาขาสกลนคร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 ได้แจกของขวัญของรางวัล แข่งขันเกม ตอบปัญหาชิงรางวัล เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับเด็ก โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายนพดล ไพฑูรย์) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ สนามมิ่งเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร