ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

     วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รอง ผวจ.สน. เป็นประธานการประชุมฯ

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร