ประชุมแกนนำ อสร. ระดับตำบล จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

     วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. แรงงานจังหวัดสกลนคร (นส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร (นางอดาพร สมพงษ์ ประกันสังคมจังหวัดฯ นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผอ.สนพ.สน. นางเกศรา นพมาศ รก.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และนางสุรารักษ์ ฝั้นสิม ผู้แทนจัดหางานจังหวัดฯ) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ (นส.ณัชชาพร ชัยศิริถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายชูชาติ มณีรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) ร่วมประชุมชี้แจงและมอบหมายภารกิจให้แก่ อสร. ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 (หลังเก่า)

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร