โครงการสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     วันศุกร์ที่ 2 พ.ย.61 เวลา 08.00 น. ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสและเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร(ธรรมยุต) ประธานฝ่ายสงฆ์ และแรงงานจังหวัดสกลนคร (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ประธานฝ่ายฆราวาสจัดกิจกรรมปลูกปอเทือง ตามโครงการสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสกลนคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร และเครือข่าย (อาสาสมัครแรงงานอำเภอเมืองและประชาชนในพื้นที่) ประมาณ 100 คน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดป่าสุทธาวาส สาขาบ้านหนองบัวทอง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร