ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561

     วันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61 เวลา 10.00 น. ผวจ.สน. ได้มอบหมายให้รอง ผวจ.สน. (นายนภดล ไพฑูรย์) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนตุลาคม โดยมีแรงงานจังหวัดฯ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ ประกันสังคมจังหวัด รก.จัดหางานจังหวัด รก.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และบุคลากร กรง.สน. ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการขึ้นไป เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 (หลังใหม่)

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร