ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. หน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร นำโดยแรงงานจังหวัดฯ (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) จัดหางานจังหวัดฯ (นายภัทรวุธ เภอแสละ) ประกันสังคมจังหวัดฯ (นางอดาพร สมพงษ์) และบุคลากรของ 5 หน่วยงาน ร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 “กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก” ณ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก อำเภอเมืองสกลนคร

 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร