ประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จังหวัดสกลนคร

     วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายเมธี สุพรรณฝ่าย) เป็นประธานการประชุมการบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีแรงงานจังหวัดฯ (น.ส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมประชุมในฐานะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์จังหวัดสกลนครด้วย ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 (หลังใหม่)

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร