กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) และ สภากาแฟ ครั้งที่ 10

       วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. หน่วยงาน กรง.สน.ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) และ สภากาแฟ ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร