ติดต่อเรา

 สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 (หลังใหม่)

ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทร. 0 4271 2564 หรือ 0 4271 2819

E-Mail : sakonnakhon@mol.go.th

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร